fbpx

  Registreeru seminarile

  Zehnderi ventilatsioonist lähemalt

  Zehnder logoŠveitsi grupi Zehnder tootevalik hõlmab kogu ventilatsioonisüsteemi alates disainvõredest ja hügieenilise antistaatilise sisepinnaga torustikesüsteemidest kuni kõrge energiaefektiivsusega passiivmaja ventilatsiooniseadmete ja maasoojusvahetiteni.

  Kavandamine

  Kvaliteetne ventilatsioonisüsteem algab õigesti kavandatud õhuvahetusest. Õhuvahetuse kavandamisel võib lähtuda mitmetest normatiividest.
  Eestis on ventilatsioonisüsteemide kavandamise aluseks enamjaolt EVS. Passiivmaja ehitusel on vajalik võtta aluseks aga juba spetsiaalsed passiivmaja normatiivid.

  Zehnderi energiatagastusega ventilatsiooni toimimise põhimõtted

  Tsentraalne energiatagastusega ventilatsioonisüsteem kavandatakse eluhoonetes selliselt, et nö niisketest ruumidest (vannitoad, WC-d, köök, majapidamisruum) tagatakse väljatõmme ja eluruumidesse (elutuba, magamistoad, sauna eesruum) värske õhu sissepuhked. Väljatõmbed rajatakse alati ruumi kõrgemasse tsooni seinal või laes. Sissepuhked võib teostada kas sissepuhkeplafoonidega laest või näiteks spetsiaalsete põranda või seina disainvõredega.

  Niisketest ruumidest tagatakse samal ajal piisav siirdeõhu liikumine (siirdeõhurestid seinas, ustes, ventileeritavad lävepakud). Õhk kantakse keskventilatsiooniseadmeni mööda torustikku. Zehnder Comfosystems hügieenilises antistaatilises õhujaotussüsteemis kasutatakse selleks kollektor tüüpi torusüsteemi, mis tähendab, et igast sissepuhke ja väljatõmbe punktist kulgeb eraldi plastist ventilatsioonitoru vastavalt kas sissepuhke või väljatõmbe mürasummuti- kollektorkastini. Sellise ülesehituse korral ei kandu müra eri ruumide vahel üle ventilatsiooonitorude edasi ning tagame madala rõhukaoga õhu liikumise.

  Hügieeniline antistaatiline õhujaotustorustik

  Zehnder Comfosystems õhujaotustorustik on valmistatud toiduainetööstuse kvaliteediklassiga plastist. Plastik ventilatsioonitorud on painduvad ning kahekihilised. Väline kiht annab torule kujupüsivuse ja painduvuse. Sisemine sile hügieeniline kiht omab antistaatilisi omadusi ning tagab madala rõhutakistuse õhu liikumisel mööda toru. Kõik liited on teostatud klamber – tihend meetodil, mis tagab kõrge õhutiheduse. Zehnder Comfosystems õhujaotussüsteem algab kollektorkastidest, kust lähevad eraldi torud iga sissepuhke ja väljatõmbe plafoonini. Kuna kollektorid on ise ka mürasummutavad, siis on välditud mööda ventilatsioonisüsteemi müra edasikandumine ühest ruumist teise ja tagatakse lihtsasti tasakaalustatav jaotussüsteem.

  Mürasummutus

  Ventilatsioonisüsteemides on vajalik erilist tähelepanu pöörata süsteemi ja ventilatsiooniseadme mürale. Müra tekitab seadme korpus (otseselt seadme tööst tulenev müra, mis kandub edasi seadme korpusest), sisse- ja väljapuhke torudes õhu liikumisest ja ventilaatorite tööst tekkiv müra ja üle ventilatsioonitorude eri ruumide vahel üle kanduv müra (mitut tsooni teenindava ventilatsioonitoru tõttu üle kanduv heli).

  Ventilaatorite müra vähendamiseks sisse- ja väljapuhke torudes kasutatakse süsteemis mürasummuteid. Mürasummutid arvutatakse vastavalt ventilatsiooniseadme tööpunkti müra karakteristikute ja summuti müra alanduse karakteristikute kokku sobitamisele. Seadme korpusest edasi kanduv müra on välditav ainult ehituslike meetmetega (eraldatud eluruumidest, näiteks panipaik või tehnoruum; seadme ümber kapp jne.). Ühest ruumist teise mööda ventilatsioonitoru kanduva müra alandamiseks on vajalik eri tsoone läbivale torule paigaldada tsoonide eelselt eraldi mürasummutid.

  Zehnder Comfowell mürasummutitega kollektorsüsteem

  Zehnder Comfosystems õhujaotussüsteemi üheks oluliseks osaks on kollektor- mürasummutid Comfowell. Kollektor tüüpi süsteemi ülesehitus lubab meil lahendada kolm ülesannet ühe meetmega. Sissepuhke ja väljatõmbe jaotuskastid on samaegselt ka sissepuhke- ja väljatõmbeõhu mürataseme alandajad. Kuna iga sissepuhke ja väljatõmbe plafoonini jõuab eraldi ventilatsioonitoru, on välditud ka müra edasikandumine üle torustiku eri ruumide vahel.

  Soojusvaheti toimimine ja külmakaitse

  Majast välja tõmmatav ruumi temperatuuril saastunud õhk kantakse samaaegselt väljast võetud sissepuhuõhuga läbi keskventilatsiooniseadme soojusvaheti teine teisel pool soojusvahetusplaate. Protsessi käigus õhuvoolud kokku ei puutu, soojus aga kantakse üle väljatõmbe õhult jahedamale õhuvõtule. Tänapäeval on kõige efektiivsemateks ventilatsiooni soojusvahetiteks vastuvoolu plaatsoojusvahetid. Õhuvoolud kogu protsessi jooksul kokku ei puutu. Kõrge energiatagastusega ventilatsiooniseade ei vaja üldjuhul sissepuhkeõhu järelkütmist. Küll aga jahtub külmemate välistemperatuuride korral kiiresti ventilatsiooniseadmest välja puhutav heitõhk. Soojusvaheti külmumise vältimiseks on kolm põhilist võimalust:

  • õhuvooluhulkade disbalanss (ventilatsiooniseade vähendab sissepuhutava õhu hulka perioodiliselt, jättes väljatõmbe õhuvooluhulga samaks, tagamaks suurema sooja õhu osakaalu vahetis);
  • soojendatakse ventilatsiooniseadme õhuvõttu määral, mis väldib vaheti külmumist või juhitakse suvise möödaviiguga õhuvõtt vahetist mööda, otse sissepuhkesse ning soojendatakse seejärel sissepuhke õhku määral, mis tagab kasutusmugavuse;
  • Efektiivseim ja energiasäästlikum on külmumiskaitse eelkütte teel vastavalt seadme külmumispiirile.

  Entalpia niiskustagastuse skeem

  Pinnase soojusvaheti ja niiskusttagastav soojusvaheti

  Zehnder entalpia tüüpi soojusvahetiga on lisaks soojusele võimalik tagastada ka kuni 70% väljatõmbeõhus sisalduvast niiskusest, mis tavasoojusvaheti korral soojusvahetis välja kondenseerub. Niiskustagastusega soojusvaheti aitab hoida talveperioodil kõrgemat siseõhu niiskustaset ja alandada ventilatsiooniseadme külmumiskaitse piiri. Kõik Zehnderi eramu ventilatsiooniseadmed on saadaval nii entalpia kui tavasoojusvahetiga. Tänu spetsiaalsele Microban membraanile tagastatakse ainult vee auru molekulid, mis väldib mustuse ja halva lõhna edasi kandumise soojusvahetis.

  Õhuvõtu eelsoojendamise soodsaimaks võimaluseks on kasutada spetsiaalset maasoojusvahetit, nagu näiteks Zehnder ComfoFond-L. Sel juhul kasutatakse pinnase soojust (100..200m pinnasekontuuri ühendatud eraldi soojusvahetiga ventilatsiooniseadme ees) kasutades selleks ainult soojusmeediumi ringluseks vajaminevat 30..70W elektrilist võimsust. Selline lahendus võimaldab rajada praktiliselt energiaautonoomse ventilatsioonilahenduse.

   

  Zehnder grupi uusim ventilatsiooniseadmete põlvkond ComfoAir Q on kohal!
  – vaikseim oma klassis
  – PHI sertifitseeritud
  – Kõrge energiatagastus
  – Oma klassi madalaim elektrienergia tarve
  – Mobiilirakendusega  juhtimise võimalused

  Vaata lisaks Zehnder Comfosystems komponentide paigaldust:

  Vaata lisaks ka Zehnder ventilatsioonisüsteemi lahendust kortermajade õhuvahetuse rekonstrueerimiseks:

  Oleme siin, et aidata.

  Kas teil tekkis küsimusi meie toodete või teenuste kohta? Sisestage oma andmed ja me võtame teiega peagi ühendust.