fbpx

Suurim kogemus kortermajade energiatagastusega ventilatsioonisüsteemide ehitamises!

Viimase kahe aasta jooksul oleme paigaldanud suurimal hulgal komplektseid kortermajade energiatagastusega ventilatsioonisüsteeme Eestis. Valminud on 40 KredEx toetust pälvinud rekonstrueerimisprojekti. InVENTer lokaalsete ventilatsioonisüsteemide paigaldamisest ja kasutamise kogemustest loe lähemalt alljärgnevalt:

Keskkonnatehnika, aprill 2012

Energiatagastusega ventilatsioon kortermajas – see on imelihtne!

Kortermaja renoveerimise all mõeldakse enamasti maja piirete lisasoojustamist, akende vahetamist ning äärmisel juhul ka amortiseerunud küttesüsteemi väljavahetamist. Kuigi ventilatsioon on leidnud viimasel ajal laialdast käsitlust nii meedias kui ka spetsialistide selgitustes, tunduvad uued lahendused olevat jätkuvalt korteriomanikele keerulised, kulukad ja veel katsetamist vajavad. Ometi on kortermaja energiatagastusega ventilatsioonisüsteem töökindel ning äärmiselt lihtne rajada.

Esimesena tõi 1998. aastal vastuvoolu-soojusvahetiga kohtventilatsioonisüsteemid eluruumide õhuvahetuseks turule Saksa ettevõte Öko Hausstechnik InVENTer Gmbh. Praegu on neid rohkem kui kahekümnes riigis (Kesk-Euroopas, Norras, Jaapanis ja Ameerikas). Alates 2010. aastast on inVENTeri ventilatsiooniseadmeid paigaldatud ka meie karmis kliimas. Eestis valmis esimene 35 % suuruse KredEx toetuse pälvinud inVENTer-seadmetega kortermaja 2010. aasta talvel Elvas, Tartu mnt 27c ning 2011. aastal lisandus veel kümme sellist maja.

Süsteemi tööpõhimõte on äärmiselt lihtne. Iga eluruumi välisseina puuritud kanalisse seatakse vähemalt üksinVENTer-seade. Ruumi seinal näeb elanik vaid plafooni ning välisseinal seadme väliskatet. Igasse korterisse paigaldatakse paarisarv seadmeid – nt ühe- ja kahetoalisse kaks, kolme- ja neljatoalisse neli tükki.

Kui süsteem tööle lülitub, hakkavad igas korteris pooled inVENTerid värsket õhku tuppa puhuma ning pooled reostunud toaõhku välja tõmbama, kusjuures alarõhku ei teki, sest sisse ja välja puhutakse ühepalju õhku. Iga 70 sekundi tagant seadme puhumissuund muutub. Sellise n-ö „pendeldamisega“ salvestatakse väljapuhkeõhus olev toasoojus soojusvahetisse ning kui väljapuhe vahetub sissepuhkega, kandub kärge salvestunud soojus sissepuhkeõhku. Soojustagastus toimib ülimalt tõhusalt isegi –20 °C välistemperatuuri korral (soojustagastus 70–91 %).

Kogu süsteemi juhib spetsiaalne juhtautomaatika, mida on võimalik valida kas igale korterile eraldi või kogu maja jaoks. Viimane variant lubab süsteemi hõlpsasti juhtida välistemperatuurist sõltuvalt või koguni hoone automaatikasüsteemi kaudu.

Süsteem paigaldatakse viies etapis, ideaalne on seda teha hoone välisseinte soojustamise ajal, sest siis jääb kogu seadmete ja juhtpuldi vaheline kaabeldus soojustuskihi alla.

Esimene töö on puurida hoone välisseina avad (läbimõõt sõltuvalt seadme tüübist 180–230 mm) seadmete õhukanalite jaoks.

Järgneb mööda seina välispinda kulgeva toite- ja juhtimisskeemi kohase kaabelduse paigaldamine.   Põhimõte on lihtne – iga seade peab olema ühenduses seda juhtiva puldiga. Kaablid on ühtaegu toite- ja juhtkaablid. Juhtpuldis on pingetransformaator, nii et seadmeid käitav 7–15 V alalisvool muudab süsteemi äärmiselt ohutuks nii paigaldamise kui ka käituse ajal.

Seadmeavade puurimine  välisseina   

Kui kaablid paigas, kinnitatakse seina puuritud avadesse montaaživahu abil õhukanalid, hoolitsedes selle eest, et nad oleksid kondensatsioonivee väljajuhtimiseks 1–2° väljapoole kaldu.

Õhukanalite paigaldamine  välisseina    

Kolmas töö on kinnitada viimistletud fassaadile nelja kruvi abil seadmete väliskatted. Tootja annab komplektile kaasa spetsiaalsed polüstereentüüblid, nii et ei oleks vaja läbi soojustuse ulatuvate kruvidega tekitada külmasildu.

   inVENTer-seadme väliskatted

Neljas töö on panna soojusvahetikassetid õhukanalitesse, ühendada toite- ja juhtimiskaabel ventilaatoripistikuga ning kinnitada õhukanali külge siseplafoon koos tolmufiltriga.

inVENTer-seadme siseplafoon  

Kogu maja inVENTer-seadmete keskjuhtpult

Viimasena ühendatakse juhtplokiga kõik ventilaatoritest tulevad kaablid ning seejärel hoone peakilpi eraldi kaitsme alt 230 V toitekaabel. Energiatagastusega ventilatsioonisüsteem on nüüd valmis, nii lihtne see ongi!

Peale inVENTer-energiatagastusega eluruumide ventilatsiooniseadmete tuleks ette näha ka vannitubade ja WC-de nn tugiventilatsioon. Selleks sobivad madala müratasemega seinaventilaatorid, mida on võimalik paigaldada olemasoleva vana ventilatsioonilõõri ava peale. Ideaalis paikneks üks valgusti kaudu juhitav ventilaator WC-s ning teine, niiskusanduri kaudu juhitav, vannitoas.

Kogemused näitavad, et tavaolukorras suudab inVENTer-süsteem edukalt toimida ka kõige karmima Eesti pakasega. Mõningaid probleeme on esinenud siis, kui süsteemi on esimest korda käima pandud väga külma ilmaga. Kui ruumid olid varem halvasti ventileeritud ning ruumiõhk seetõttu väga niiske, võib õhus olev veeaur kondenseeruda ja ventilaatorilabadel külmuda (seade hakkab  „klõbisema“). Siis on vaja soojusvahetikassett välja võtta, lasta toas üles soojeneda ning pärast selle tagasipanemist süsteem uuesti käivitada, seades ventilaatori pöörlemissageduse hästi väikeseks. Mõne aja pärast toaõhu niiskus normaliseerub ning probleeme enam ei teki.

Soojusvahetile annab tootja kümneaastase garantii, vähemalt sama pikk on ka ventilaatori arvestuslik minimaalne tööiga.

Süsteem on äärmiselt paindlik ning sobib nii kolme kui ka 130 korteriga majale. Võimalik on paigaldada ka mitmesuguseid lisaseadmeid. Mõnda korteriomanikku on häirinud õhu liikumisega kaasnev heli (tugevus ventilaatori väikese pöörlemissageduse korra küll vaid 19 dBA). Seda tuleb ette väikestes magamistubades, kus helil ei ole võimalik piisavalt sumbuda. Neile pakub tootja täiendavaid mürasummuteid, mis oluliselt summutavad õhu kiirel voolamisel tekkivat heli. Praktika näitab, et neist on tõesti abi.

InVENTer-ventilatsioonisüsteem on praegu töökindlaim ja lihtsaim viis kortermajade energiatagastusega ventileerimiseks. Selle süsteemiga varustatud täisrenoveeritud hoonetes on dokumenteeritud kuni 50–55 % suurust küttekulude kogusäästu.

Lisateave: www.inventer.ee.

Keskkonnatehnika, aprill 2012 Toomas Kolk InteliVENT OÜ juhataja Diplomeeritud ehitusinsener

Oleme siin, et aidata.

Kas teil tekkis küsimusi meie toodete või teenuste kohta? Sisestage oma andmed ja me võtame teiega peagi ühendust.