Zehnder PAM

Zehnder Plasterboard (PAM) kiirguskütte ja -jahutuse laepaneelide süsteem võimaldab lahendada kasutajale märkamatult ja energiaefektiivselt korteri, eramu, avaliku- või ärihoone kütte ja jahutuse ühe süsteemiga. Vasktorudest ja terasest jaotuspaneelidega kiirgusmoodulid paigaldatakse tavapärase kipsplaat ripplae peale. Pärast paigaldust jääb kasutajale nähtavale tavapärane puhas viimistletud lae pind.
Zehnder Plasterboard kasutab küttel madalaid pealevoolutemperatuure (võrreldav põrandaküttega) ning jahutusel kõrgeid temperatuure (minimaalselt 16*C), tagades seeläbi olulise energia kokkuhoiu võrreldes konventsionaalsete lahendustega.
Süsteemi reageerimisaega võib mõõta minutites, mis kindlustab et koos hästi planeeritud juhtimissüsteemiga saavutatakse maksimaalne kokkuhoid, vältides üle kütmist ja jahutamist ning kasutatakse maksimaalselt ära ruumides leiduvat vabasoojust.