fbpx

  Registreeru seminarile

  Zehnder ventilatsioonisüsteemid

  Šveitsi grupi Zehnder tootevalik hõlmab kogu ventilatsioonisüsteemi disainvõredest ja hügieenilise antistaatilise sisepinnaga torustikesüsteemidest kõrge energiaefektiivsusega passiivmaja ventilatsiooniseadmete ja maasoojusvahetiteni.

  Kavandamine
  Kvaliteetne ventilatsioonisüsteem algab õigesti kavandatud õhuvahetusest. Õhuvahetuse kavandamisel võib lähtuda mitmetest normatiividest.
  Eestis on ventilatsioonisüsteemide kavandamise aluseks enamjaolt EVS. Passiivmaja ehitusel on vajalik võtta aluseks aga juba spetsiaalsed passiivmaja normatiivid. Allpool on toodud Zehnder  ventilatsioonisüsteemide põhjal väljendatud lihtne kavandamismanuaal: Zehnder projekteerimismanuaal.pdf

  Energiatagastusega ventilatsiooni toimimise põhimõtted
  Tsentraalne energiatagastusega ventilatsioonisüsteem kavandatakse eluhoonetes selliselt, et nö niisketest ruumidest (vannitoad, WC-d, köök, majapidamisruum) tagatakse väljatõmme ja eluruumidesse (elutuba, magamistoad, sauna eesruum) värske õhu sissepuhked. Väljatõmbed rajatakse alati ruumi kõrgemasse tsooni seinal või laes. Sissepuhked võib teostada kas sissepuhkeplafoonidega laest või näiteks spetsiaalsete põranda või seina disainvõredega.
  Niisketest ruumidest tagatakse samal ajal piisav siirdeõhu liikumine (siirdeõhurestid seinas, ustes, ventileeritavad lävepakud). Õhk kantakse keskventilatsiooniseadmeni mööda torustikku. Zehnder Comfosystems hügieenilise antistaatilise sisepinnaga õhujaotussüsteemis kasutatakse selleks kollektor tüüpi kanalisüsteemi, mis tähendab et igast sissepuhke ja väljatõmbe punktist kulgeb eraldi hügieenilise antistaatilise sisepinnaga plastist kanal vastavalt kas sissepuhke või väljatõmbe mürasummuti- kollektorkastini. Sellise ülesehituse korral ei kandu müra eri ruumide vahel üle ventilatsiooonikanalite edasi ning tagame madala rõhukaoga õhu liikumise.
  Hügieeniline antistaatilise sisepinnaga õhujaotustorustik
  Zehnder Comfosystems õhujaotustorustik on valmistatud toiduainetööstuse kvaliteediklassiga plastist. Plastkanalid on painduvad ning kahekihilised. Väline kiht annab kanalile kujupüsivuse ja painduvuse. Õhukanali sile antistaatiline sisepind tagab hügieenilisuse ning madala rõhutakistuse õhu liikumisel mööda kanalit. Kõik liited on teostatud klamber- tihend meetodil, mis tagab kõrge õhutiheduse. Zehnder Comfosystems rajatakse nn kollektor meetodil kesksetest kollektoritest, mis samaaegselt täidavad ka mürasummutite rolli johtuvad eraldi õhukanalid iga sisse ja väljatõmbe plafoonini. Sellisel moel on välditud mööda ventilatsioonisüsteemi müra edasikandumine ühest ruumist teise ja tagatakse lihtsasti tasakaalustatav jaotussüsteem.


  Mürasummutus
  Ventilatsioonisüsteemides on vajalik erilist tähelepanu pöörata süsteemi ja agregaadi mürale. Müra tekitab ventilatsiooniseadme korpus (otseselt agregaadi tööst tulenev müra, mis kandub edasi seadme korpusest), sisse ja väljapuhke kanalites tekkiv õhu liikumisest ja ventilaatorite tööst tekkiv müra ja üle ventilatsioonikanalite eri ruumide vahel üle kanduv müra (mitut tsooni teenindava õhukanali tõttu üle kanduv heli).
  Ventilaatorite müra sisse- ja väljapuhkekanalites vähendamiseks kasutatakse süsteemis mürasummuteid. Mürasummutid arvutatakse vastavalt ventilatsiooniagregaadi tööpunkti müra karakteristikute ja summuti müra alanduse karakteristikute kokku sobitamisele. Seadme korpusest edasi kanduv müra on välditav ainult ehituslike meetmetega (eraldatud eluruumidest, näiteks panipaik või tehnoruum; seadme ümber kapp jne.). Ühest ruumist teise mööda ventilatsioonikanalit kanduva müra alandamiseks on vajalik eri tsoone läbivale kanalile paigaldada tsoonide eelselt eraldi mürasummutid.
  Zehnder Comfowell mürasummutitega kollektorsüsteem
  Zehnder Comfosystems õhujaotussüsteemi ühe olulise osana on kollektor- mürasummutid Comfowell. Kollektor tüüpi süsteemi ülesehitus lubab meil lahendada kolm ülesannet ühe meetmega. Sissepuhke ja väljatõmbe jaotuskastid on samaegselt ka sissepuhke ja väljatõmbe õhu mürataseme alandajad. Kuna iga sissepuhke ja väljatõmbe plafoonini jõuab eraldi kanal, on välditud ka müra edasikandumine üle torustiku eri ruumide vahel.
  Soojusvaheti toimimine ja külmakaitse
  Majast välja tõmmatav ruumi temperatuuril saastunud õhk kantakse samaaegselt väljast võetud sissepuhuõhuga läbi keskventilatsiooniseadme soojusvaheti teine teisel pool soojusvahetusplaate. Protsessi käigus õhuvoolud kokku ei puutu, soojus aga kantakse üle väljatõmbe õhult jahedamale õhuvõtule. Tänapäeval on kõige efektiivsemateks ventilatsiooni soojusvahetiteks vastuvoolu plaatsoojusvahetid. Õhuvoolud kogu protsessi jooksul kokku ei puutu. Kõrge energiatagastusega ventilatsiooniagregaat ei vaja üldjuhul sissepuhkeõhu järelkütmist. Küll aga jahtub külmemate välistemperatuuride korral kiiresti ventilatsiooniseadmest välja puhutav heitõhk. Soojusvaheti külmumise vältimiseks on kolm põhilist võimalust:
  õhuvooluhulkade disbalanss (agregaat vähendab sissepuhutava õhu hulka perioodiliselt, jättes väljatõmbe õhuvooluhulga samaks, tagamaks suurema sooja õhu osakaalu vahetis); soojendatakse ventilatsiooniagregaadi õhuvõttu määral, mis väldib vaheti külmumist või juhitakse suvise möödaviiguga õhuvõtt vahetist mööda, otse sissepuhkesse ning soojendatakse seejärel sissepuhke õhku määral, mis tagab kasutusmugavuse. Efektiivseim ja energiasäästlikum on külmumiskaitse eelkütte teel vastavalt seadme külmumispiirile.
  Pinnase soojusvaheti ja niiskusttagastav soojusvaheti
  Zehnder entalpia tüüpi soojusvahetiga on lisaks soojusele võimalik tagastada ka ligi 70% väljatõmbeõhus sisalduvast niiskusest, mis tavasoojusvaheti korral soojusvahetis välja kondenseerub. Niiskustagastusega soojusvaheti aitab hoida talveperioodil kõrgemat siseõhu niiskustaset ja alandada ventilatsiooniagregaadi külmumikaitse piiri. Kõik Zehnder eramu ventilatsiooniseadmed on saadaval nii entalpia kui tavasoojusvahetiga.
  Tänu spetsiaalsele Microban membraanile tagastatakse ainult vee auru molekulid, mis väldib mustuse ja halva lõhna edasi kandumise soojusvahetis.
  Õhuvõtu eelsoojendamise soodsaimaks võimaluseks on kasutada spetsiaalset maasoojusvahetit, nagu näiteks näiteks Zehnder ComfoFond-L. Sel juhul kasutatakse pinnase soojust (100..200 m pinnasekontuuri ühendatud eraldi soojusvahetiga ventilatsiooniagregaadi ees) kasutades selleks ainult soojusmeediumi ringluseks vajaminevat 30..70 W elektrilist võimsust. Selline lahendus võimaldab rajada praktiliselt energiaautonoomse ventilatsioonilahenduse.

  Zehnder Group uusim ventilatsiooniseadmete põlvkond ComfoAir Q on kohal!
  – vaikseim oma klassis
  – PHI sertifitseeritud
  – Kõrge energiatagastus
  – Oma klassi madalaim elektrienergia tarve
  – Mobiili aplikatsiooni juhtimisvõimalused

  Vaata lisaks Zehnder Comfosystems komponentide paigaldust:

  Vaata lisaks ka Zehnder ventilatsioonisüsteemi lahendust kortermajade õhuvahetuse rekonstrueerimiseks:

   

  Oleme siin, et aidata.

  Kas teil tekkis küsimusi meie toodete või teenuste kohta? Sisestage oma andmed ja me võtame teiega peagi ühendust.